Holmen Lofoten

Jettegryter

Bare på Moskenesøy er det 25 fjelltopper som er høyere enn 700 meter.  Disse tindene danner rammen rundt ekstremt dype bunnvann, de såkalte jettegrytene, som er helt enestående i verden.

Like overfor Sørvågen ligger Studalsvannet, som har naturlig tilsig fra Trolldalsvannet, fjerdedalsvannet og Tridalsvannet. Dette er vannreservoar for Reine og Sørvågen vannverk. Studalsvannet er unikt i europeisk målestokk med et areal på 0,44 kvadratkilometer, beliggenhet på 77 m.o.h. og en største dybde på hele 127 meter.