Holmen Lofoten

Klima

Lofoten har mye å takke den varme Golfstrømmen for. Takket være denne er klimaet mildere enn andre områder som ligger like langt nord, f.eks. Alaska og Grønland. Det er også Golfstrømmen som ligger bak torskens årlige gytevandring fra Barentshavet, og slik er den en grunnleggende forutsetning for bosetting og kultur.

Et utpreget kystklima gjør vinteren mild og sommeren forholdsvis kjølig. Været endrer seg raskt, og lyset varierer i farge og intensitet avhengig av årstid og tid på døgnet. Temperaturen veksler fra 30 grader i juli til minus 15 grader i februar. Middeltemperaturen er 12 grader i juli og 0 grader i februar. Mai og juni er de tørreste månedene med en middelnedbør på 40 mm.