Holmen Lofoten

Guide Lofoten

Lofoten er den majestetiske fjellryggen som reiser seg vest i havet, nord for Polarsirkelen på 67. og 68. breddegrad. Øygruppen består av øyene Røst, Værøy, Moskenesøy, Flakstad, Vestvågøy, Gimsøy og Austvågøy, og er i geologisk sammenheng noe av en verdensberømthet.

Øygruppa ble dannet for omlag tre milliarder år siden og består av noen av jordens eldste bergarter. Først da siste istid tok slutt for omlag 10 000 år siden, ble disse kvasse og steile fjellformasjonene formet slik vi kjenner dem i dag.

De første menneskene kom til Lofoten for omlag 6000 år siden. Steinaldermennesket livnærte seg av fiske, fangst og jakt. Det var stor tilgang på hjort, bjørn, rein, gaupe og bever, i tillegg til det havet kunne by på av fisk, hval og sel. Jordbruket utviklet seg etter alt å dømme nokså tidlig.

Formodentlig ble det dyrket korn i Lofoten allerede for 4000 år siden.