Holmen Lofoten

Moskstraumen

I farvannene rundt Lofoten finnes noen av verdens strieste og farligste tidevannsstrømmer: Sundstraumen, Nappstraumen og den kanskje mest kjente, Moskstraumen.

Den Store Male, som Moskstraumen ble kalt av den franske dikteren Victor Hugo i fortellingen om kaptein Nemo (En verdensomseiling under havet), ble først beskrevet av den greske historikeren Pythea for omlag 2000 år siden. Gjennom århundrene har straumen vært et fryktet havstykke for både sjøfarende og innfødte.

Moskstraumen er avmerket på all verdens sjøkart med innstendige advarsler. I 1841 skrev den amerikanske dikteren Edgar Allan Poe: ”Halvt som skrik, halvt som brøl, og så mektig at selv ikke Niagarafallene kan løfte sin stemme så høyt mot himmelen.” Moskstraumen er en naturkraft man nærmer seg med varsomhet – også i våre dager.