Holmen Lofoten

Natur og miljø

Lofoten er frisk luft, inspirasjon, livsglede, omskiftelig vær og et uuttømmelig register av sanserike naturopplevelser. Lofoten er fiskerier og rorbuer, og kunstnere som dras hit av det spesielle lyset og landskapet. Og så er Lofoten kjent for menneskene som bor her, det særegne, gjestmilde lynnet, det lokale og det internasjonale i skjønn forening. Dette er rammen. Natur og kultur. Det som alltid allerede ligger der – og det som menneskene selv tilfører.

Lofoten har blitt et populært reisemål. Det øker slitasjen på en sårbar natur. Vi ber alle våre gjester om å utvise varsomhet og miljøansvar, ha respekt for kulturarven og bomiløet, og verne om fugle- og dyrelivet.