Holmen Lofoten

Naturfenomener

Lofoten byr på mange naturfenomener som er helt unike i verdenssammenheng. I havet  utenfor ligger et par av verdens strieste tidevannsstrømmer, der Moskstraumen er den mest beryktede og berømte, fryktet av sjøfarende, respektert av lokalbefolkningen og omtalt i ærbødige vendinger, av historikere og diktere opp gjennom århundrene.

Dessuten har mange av fjellvannene egenskaper som limnologene finner enestående i europeisk sammenheng.