Holmen Lofoten

Kaia

Vi legger store ressurser i rehabiliteringen av anlegget på Holmen. Stikkord for rehabiliteringen er autentisitet og kvalitet. Når restaureringen er sluttført, vil Holmen være et fantastisk sted med et unikt tilbud, som på den ene siden ivaretar stedets rike historie og på den andre siden tilpasser fasilitetene til den nye tid og dagens behov.
Her kommer hytter, leiligheter, fellesrom, bar og restaurant, konferansesenter, driftsbygninger, promenader og møteplasser.

Brygga er selve møteplassen på Holmen med kjøkken, bar/restaurant, ulike bifunksjoner og muligheter for uteservering. Det blir et stort, åpent og trivelig konferanse- og utstillingsrom i andre etasje, som blir benyttet til forsamlinger, seminarer, kurs o.a.

Her er det lagt inn et vindusbånd i takflaten mot nord og i sørveggen for å kunne ta inn det spesielle og mektige havlyset. I tilknytning til Brygga blir et tidligere tilbygg gjenreist blant annet for å gi rom til Holmens egen bakerovn!

> Se videovisning 360° her