Holmen Lofoten

Sjåen

Når du har vært ute på havfiske, er det Sjåen du skal ta sikte mot når du kommer hjem. Her finner du grovkjøkken for håndtering av fisk, lager, våtrom, dusj og toalettanlegg.

Sjåen har vært i en slik forfatning at det har vært nødvendig å ta bygget helt ned. Det blir gjenreist i opphavlig bindingsverkskonstruksjon, men i en langt mer solid utførelse og med en kvalitet i interiør og eksteriør som tilfredsstiller den moderne brukerens krav.